Actua

Wat krijg je als zelfstandige terug voor de sociale bijdragen die je betaalt?

Betaal je sociale bijdragen in hoofdberoep? Dan vind je hieronder een overzicht van waarvoor je verzekerd bent:

Geboorte

Kraamgeld: 1 272,52 euro voor een eerste kind of 957,42 euro voor elk volgend kind.

Bevallingsrust
 • Moederschapsverlof: 3 weken voltijds + naar keuze 9 weken voltijds of 18 weken halftijds
 • Moederschapsuitkering: 484,90 euro voor een voltijdse verlofweek of 242,45 euro voor een halftijdse
 • Gratis dienstencheques: 105 cheques (huishoudhulp) om de werkhervatting te vergemakkelijken
 • Vrijstelling sociale bijdrage: geen bijdrageplicht in het kwartaal na de bevalling
Adoptie

Adoptiepremie: 1 272,52 euro per kind.

Opvoeding van de kinderen

Kinderbijslag: maandelijks bedrag naargelang de leeftijd, de gezondheidssituatie, enz.

Ziekte of ongeval
 • Gezondheidszorg: terugbetaling van je medische kosten (75% of verhoogd, mits laag inkomen of bijzonder statuut)
 • Arbeidsongeschiktheid: uitkering vanaf de 15de dag volgens het statuut, bv. 1 556,10 euro per maand als gezinshoofd
 • Gratis behoud sociale zekerheid (incl. pensioen): gelijkstelling ziekteperiode met een gewerkte periode
Mantelzorg aan een naaste
 • Uitkering mantelzorg: 1 245,43 euro per maand bij voltijdse onderbreking of 622,62 euro bij halftijdse
 • Gratis behoud sociale zekerheid (incl. pensioen): alleen bij voltijdse onderbreking en maximaal vier kwartalen
Stopzetting van alle activiteiten
 • Voortgezette verzekering: sociale bescherming na de stopzetting aan een verlaagd bijdragepercentage
 • Werkloosheidsuitkering: mits je vóór de start als zelfstandige werknemer was (max. 15 jaar geleden)
Stopzetting door tegenslag (faillissement, economische problemen, natuurramp, brand, vernieling, allergie)
 • Overbruggingsuitkering: 1 245,23 euro (alleenstaande) of 1 556,05 euro (gezinshoofd) per maand onderbreking
 • Gratis behoud ziekteverzekering gedurende maximaal vier kwartalen
Pensionering

Rustpensioen: pensioenleeftijd, aanvraag, berekening, voortwerken na pensioen, …

Overlijden: de langstlevende echtgenoot

Overlevingspensioen of overgangsuitkering: aanvraag, berekening, bedrijfsovername, wezenbijslag, …

 

Bron: Acerta