Actua

Verplichte UBO-registratie is een feit!

Het register van de uiteindelijke begunstigden -of nog het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner)- is online beschikbaar. Alle vennootschappen en juridische entiteiten moeten hun uiteindelijke begunstigde(n) hierin verplicht registreren, en dit voor 31 maart 2019.

U kunt het UBO-register raadplegen via het portaal MyMinfinPro of via de website www.finances.belgium.be/nl/ (tabblad E‑services, UBO-register). Een FAQ en een gebruikshandleiding zijn beschikbaar om u te ondersteunen bij de registratie van uw gegevens.

Wenst u meer informatie?  Surf dan naar de website van de FOD Financiën

Of hebt u een concrete vraag? Stuur een e-mail naar ubobelgium@minfin.fed.be

Bron: BIBF