Actua

Verhuur met btw mogelijk vanaf 1 oktober 2018

Het kabinet van Minister Van Overtveldt heeft gemeld dat de btw-regels voor onroerende verhuur worden gewijzigd vanaf 1 oktober 2018.

Om de concurrentiehandicap met de buurlanden weg te werken, investeringen aan te moedigen en de btw-regelgeving verder te vereenvoudigen, zou beslist zijn een optionele btw-heffing in te voeren voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

De optie moet worden uitgeoefend door zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder. De nieuwe regels gelden enkel voor nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw.

Daarnaast wordt ook voorzien in een verplichte btw-heffing op kortdurende verhuur van onroerende goederen, met uitzondering van onroerende goederen die worden gebruikt voor bewoning en voor activiteiten van sociaal-culturele aard.

De definitieve teksten van deze wijzigende regelgeving volgen later dit jaar.

Bron: Moore Stephens