Actua

Onkostenvergoedingen voor bedrijfsleiders

Inkomsten die u uit uw vennootschap haalt, zijn meestal belastbaar. Dit geldt niet voor vergoedingen die de terugbetaling zijn van kosten die u privé voor uw vennootschap maakt.

Binnenlandse dagvergoeding

Deze vergoeding kunt u door uw vennootschap laten betalen per dag waarop u een beroepsmatige verplaatsing in België maakt van minstens zes uur. De vergoeding dekt de kosten van een middagmaal en, als u in een hotel moet blijven overnachten, de kost van die overnachting. De vergoeding bedraagt € 17,06 sinds 1 oktober 2018. Als u heel regelmatig de weg op moet, mag u zich een maandbedrag toekennen van € 272,96. De nachtvergoeding bedraagt € 128,01. Heeft u in de loop van 2018 binnenlandse professionele verplaatsingen gemaakt waarvoor u geen vergoeding opgenomen heeft, dan kunt u dat nu nog in orde brengen. Check wel of uw vennootschap de kosten al niet rechtstreeks betaald heeft, bv. omdat u met een kaart van de vennootschap betaald heeft.

Buitenlandse dagvergoeding

Deze vergoeding kunt u door uw vennootschap laten betalen voor de dagen waarop u beroepsmatig in het buitenland bent. Ze dekt maaltijdkosten en kleine onkosten onderweg. In de vergoeding zijn de hotelkosten niet inbegrepen. Uw vennootschap mag de vergoeding dus betalen boven op de hotelfactuur. Als in de hotelfactuur maaltijden zitten, moet u de vergoeding wel verminderen met 15% (ontbijt), 35% (lunch) of 45% (avondmaal). Per land gelden bedragen voor verblijven van minder en meer dan 30 dagen.

Kilometervergoeding

Dit is een vergoeding per beroepsmatige kilometer die u met uw privéauto aflegt voor uw vennootschap. Het gaat met name om verplaatsingen naar klanten, leveranciers, … Voor verplaatsingen t.e.m. 30 juni 2018 ging het om € 0,3460 per kilometer. Voor verplaatsingen sinds 1 juli 2018 is dat € 0,3573.

Algemene onkostenvergoeding

Deze vergoeding kunt u opnemen voor alle andere kosten dan degene gedekt door een dagvergoeding of kilometervergoeding. Denk aan representatiekosten (traktatie op café, geschenken, bloemen, …), secundaire autokosten (parkeergeld, carwash, …) en kosten van een bureau thuis (ruimte, nutsvoorzieningen, kantoormaterieel, …). Het bedrag bepaalt u zelf, maar moet u wel kunnen verantwoorden. Op basis van eerdere rulings blijkt dat voor een bedrijfsleider een bedrag van € 250 tot € 350 per maand in principe aanvaardbaar is. Wilt u zeker zijn dat het bedrag door de fiscus aanvaard wordt, kan u ook zelf een ruling aanvragen.

Bron: Ondernemersdatabank