Actua

Korting voor startende zelfstandigen in hoofdberoep vanaf 1 april 2018

De starterskorting is een onderdeel van het zomerakkoord en is ingegaan op 1 april 2018. Daarmee wil de regering de financiële last van startende zelfstandigen verminderen en zo het ondernemerschap stimuleren.

De kortingsmaatregel geldt voor alle startende zelfstandigen die zich op 1 april 2018 in het eerste tot en met het vierde kwartaal van activiteit bevinden, zijnde alle startende zelfstandigen in hoofdberoep, alle zelfstandigen in bijberoep die de aansluiting wijzigen naar hoofdberoep en alle student-zelfstandigen die de aansluiting wijzigen naar hoofdberoep. Een bijkomende voorwaarde  is dat de starter de 20 kwartalen voorafgaand aan de starterskorting geen zelfstandige in hoofdberoep was.

De sociale bijdragen worden normaliter berekend op basis van het jaarlijks belastbaar inkomen. Als starter betaal je de eerste drie jaar sowieso een minimumbijdrage van 715,64 euro per kwartaal. Deze bijdrage werd forfaitair vastgelegd omdat de inkomsten van een starter vaak moeilijk te bepalen zijn. Van zodra het sociaal verzekeringsfonds het werkelijk inkomen doorkrijgt via de FOD Financiën, ontvangt de zelfstandige een definitieve afrekening. Als blijkt dat er te weinig voorlopige bijdragen werden betaald, moet er bijbetaald worden. Werden er daarentegen teveel bijdragen betaald dan worden deze terugbetaald.

De startende zelfstandige die onmiddellijk wil genieten van de kortingsmaatregel, kan de voorlopige kwartaalbijdrage laten verminderen tot één van de volgende bedragen:

  • 369,57 euro als het geschatte netto beroepsinkomen maximum 6.997,55 euro bedraagt
  • 477,10 euro als het geschatte netto beroepsinkomen tussen 6.997,56 euro en 9.033,67 euro bedraagt
  • Bij een geschat netto beroepsinkomen van meer dan  9.033,67 euro is er geen vermindering en betaalt de starter de gewone minimumbijdrage van 715,64 euro

Opgepast, als de starter  in dat eerste jaar toch veel meer verdient en de starterskorting ten onrechte aanvroeg, dan  moet  de starter niet alleen opleggen maar ook een boete betalen.

De starterskorting moet schriftelijk & gemotiveerd aangevraagd worden bij het sociaal verzekeringsfonds.

Bron: Zenito