Actua

Kilometervergoeding aangepast

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden/subcontractors die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2018 bedraagt het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding 0,3573 EUR per kilometer. Voorheen was dit 0,3460 EUR per kilometer.

Bron: Belgisch Staatsblad