Actua

De nieuwe vennootschapswet is er!

Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) goedgekeurd. Dat betekent dat we vanaf 1 mei 2019 een nieuw vennootschapsrecht hebben in ons land.

Het vorige Wetboek van Vennootschappen dateerde van 1999 en was niet langer aangepast aan de actuele behoeften van het bedrijfsleven. Met het nieuwe vennootschapswet wil de wetgever België opnieuw aantrekkelijker en competitiever maken als vestigingsland voor binnen- en buitenlandse ondernemingen. Het nieuwe vennootschapsrecht wordt eenvoudiger en tegelijk veel flexibel.

Een greep uit de nieuwigheden:

  • De beperking van het aantal vennootschapsvormen
  • De afschaffing van het kapitaalvereiste
  • Een toenemend belang van het financieel plan
  • De invoering van aandelen met meervoudig stemrecht: zo zou u 90 procent van de aandelen in uw bedrijf kunnen schenken aan uw kinderen, zelf 10 procent behouden en toch de meerderheid van de stemmen behouden
  • De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid afhankelijk van de grootte en de omvang van de vennootschap

Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019. Alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen die vanaf 1 januari 2020 een statutenwijziging doorvoeren (aanpassing maatschappelijke zetel, ontslag of aanstelling van bestuurders, …) moeten hun statuten op dat moment meteen aanpassen. Alle andere vennootschappen, verenigingen en stichtingen in elk geval  tegen uiterlijk 1 januari 2024.

Bron: Moore Stephens Belgium tax & legal