Onkostenvergoedingen voor bedrijfsleiders

Inkomsten die u uit uw vennootschap haalt, zijn meestal belastbaar. Dit geldt niet voor vergoedingen die de terugbetaling zijn van kosten die u privé voor uw vennootschap maakt. Binnenlandse dagvergoeding Deze vergoeding kunt u door ...

Btw-tarief op onroerende werken?

Wat zijn onroerende werken? Onder werken in onroerende staat verstaat men het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een onroerend goed. Met werken in onroerende staat worden o.m. gelijkgesteld: de installatie ...

Kilometervergoeding aangepast

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden/subcontractors die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2018 bedraagt het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding 0,3573 EUR per kilometer. Voorheen ...