Verplichte UBO-registratie is een feit!

Het register van de uiteindelijke begunstigden -of nog het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner)- is online beschikbaar. Alle vennootschappen en juridische entiteiten moeten hun uiteindelijke begunstigde(n) hierin verplicht registreren, en dit voor 31 maart 2019. U kunt het UBO-register ...