Actua

Btw-tarief op onroerende werken?

Wat zijn onroerende werken?

Onder werken in onroerende staat verstaat men het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een onroerend goed. Met werken in onroerende staat worden o.m. gelijkgesteld:

  • de installatie van centrale verwarming of airconditioning;
  • de elektrische installatie van een gebouw;
  • de installatie van opbergkasten, gootstenen, meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels, meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators, luchtverversers, …

Laat u als btw-plichtige werken in onroerende staat uitvoeren door een aannemer, schilder, loodgieter, enz., dan mag deze u in principe geen btw aanrekenen. Hij moet u factureren met medecontractant door op zijn factuur ‘btw verlegd’ te vermelden.

Heeft u geopteerd voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen, dan moet u geen periodieke btw-aangiften indienen. U mag uw btw-nummer dan ook niet doorgeven aan uw aannemer en hij moet u btw factureren.

Welk tarief is van toepassing?

Aan de voorwaarde van de tienjarige termijn is voldaan als de woning voor het eerst in gebruik genomen werd in de loop van het tiende kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdstip van verschuldigdheid van de btw. Dit betekent dat in 2018 alle woningen die in de loop van 2008 of vroeger in gebruik genomen zijn voldoen aan de ouderdomsvereiste. Gaat het over een woning die > 50% privé gebruikt wordt en ouder is dan 10 jaar, dan mag u 6% btw toepassen, anders 21%. De btw op het beroepsgedeelte kunt u in aftrek nemen.

Bron: Ondernemingsdatabank