Kilometervergoeding gestegen

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden/subcontractors die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2017 is een nieuw bedrag van 0,3460 euro/kilometer van toepassing. Na twee opeenvolgende dalingen, ...

Liquidatiereserve in 2017

Het algemene tarief van de roerende voorheffing (rv) voor heel wat inkomsten is sinds 1 januari van dit jaar verhoogd van 27% naar 30%. Tegelijk met die verhoging werd er gesleuteld aan het rv-tarief op de ...

Beleggen bij de fiscus?

U heeft de aanslag over aanslagjaar 2016 ontvangen en stelt vast dat u meer moet betalen dan wat er uitgerekend werd. Dan laat u dit natuurlijk nakijken door uw boekhouder zodat die kan nagaan waar het ...

Studentenjobs – nieuwe wetgeving!

Voor zelfstandige studenten werd er een nieuw statuut in het leven geroepen en voor de studenten tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst worden de prestaties niet langer per dag bijgehouden maar per uur. Hieronder de belangrijkste wijzigingen ...