Nieuw in 2018!

Er staan fiscaal drie grote hervormingen op de planning : de vennootschapsbelasting het vennootschapsrecht het erfrecht De hervorming van de vennootschapsbelasting zal plaatsvinden in twee fases: de eerste fase in 2018, de tweede fase in ...

Een kredietaanvraag indienen?

Bereid een degelijk dossier voor zodat u het vertrouwen van uw bank wint. Breng meerdere scenario’s in kaart: optimistisch, gematigd, pessimistisch. Wees realistisch en vergeet geen marge te voorzien. U hebt ook een minimum aan ...

Kilometervergoeding gestegen

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden/subcontractors die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2017 is een nieuw bedrag van 0,3460 euro/kilometer van toepassing. Na twee opeenvolgende dalingen, ...

Liquidatiereserve in 2017

Het algemene tarief van de roerende voorheffing (rv) voor heel wat inkomsten is sinds 1 januari van dit jaar verhoogd van 27% naar 30%. Tegelijk met die verhoging werd er gesleuteld aan het rv-tarief op de ...