Verplichte UBO-registratie is een feit!

Het register van de uiteindelijke begunstigden -of nog het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner)- is online beschikbaar. Alle vennootschappen en juridische entiteiten moeten hun uiteindelijke begunstigde(n) hierin verplicht registreren, en dit voor 31 maart 2019. U kunt het UBO-register ...

Kilometervergoeding aangepast

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden/subcontractors die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2018 bedraagt het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding 0,3573 EUR per kilometer. Voorheen ...

Nieuw in 2018!

Er staan fiscaal drie grote hervormingen op de planning : de vennootschapsbelasting het vennootschapsrecht het erfrecht De hervorming van de vennootschapsbelasting zal plaatsvinden in twee fases: de eerste fase in 2018, de tweede fase in ...

Een kredietaanvraag indienen?

Bereid een degelijk dossier voor zodat u het vertrouwen van uw bank wint. Breng meerdere scenario’s in kaart: optimistisch, gematigd, pessimistisch. Wees realistisch en vergeet geen marge te voorzien. U hebt ook een minimum aan ...