De nieuwe vennootschapswet is er!

Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) goedgekeurd. Dat betekent dat we vanaf 1 mei 2019 een nieuw vennootschapsrecht hebben in ons land. Het vorige Wetboek van ...

Onkostenvergoedingen voor bedrijfsleiders

Inkomsten die u uit uw vennootschap haalt, zijn meestal belastbaar. Dit geldt niet voor vergoedingen die de terugbetaling zijn van kosten die u privé voor uw vennootschap maakt. Binnenlandse dagvergoeding Deze vergoeding kunt u door ...

Btw-tarief op onroerende werken?

Wat zijn onroerende werken? Onder werken in onroerende staat verstaat men het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een onroerend goed. Met werken in onroerende staat worden o.m. gelijkgesteld: de installatie ...

Verplichte UBO-registratie is een feit!

Het register van de uiteindelijke begunstigden -of nog het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner)- is online beschikbaar. Alle vennootschappen en juridische entiteiten moeten hun uiteindelijke begunstigde(n) hierin verplicht registreren, en dit voor 31 maart 2019. U kunt het UBO-register ...

Kilometervergoeding aangepast

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden/subcontractors die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2018 bedraagt het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding 0,3573 EUR per kilometer. Voorheen ...