UBO-register – Herinnering!

Het UBO-register is genoemd naar de Engelse term "Ultimate Beneficial Owner" dat staat voor ‘uiteindelijke begunstigde’. Het is een register dat verplicht ingevuld moet worden voor alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen. Dit register heeft tot doel om de ...

Mobiliteitsbudget een feit!

Het mobiliteitsbudget geeft uw medewerkers de mogelijkheid hun bedrijfswagen in te ruilen voor een budget dat zij naar keuze kunt besteden aan een milieuvriendelijke bedrijfswagen of andere duurzame vervoersmiddelen, of zelfs kunnen laten uitbetalen. De Wet ...

De nieuwe vennootschapswet is er!

Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) goedgekeurd. Dat betekent dat we vanaf 1 mei 2019 een nieuw vennootschapsrecht hebben in ons land. Het vorige Wetboek van ...

Onkostenvergoedingen voor bedrijfsleiders

Inkomsten die u uit uw vennootschap haalt, zijn meestal belastbaar. Dit geldt niet voor vergoedingen die de terugbetaling zijn van kosten die u privé voor uw vennootschap maakt. Binnenlandse dagvergoeding Deze vergoeding kunt u door ...

Btw-tarief op onroerende werken?

Wat zijn onroerende werken? Onder werken in onroerende staat verstaat men het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een onroerend goed. Met werken in onroerende staat worden o.m. gelijkgesteld: de installatie ...