20 januari 2023

Welke documenten mag je begin 2023 weggooien?

Over welke documenten gaat het?

Enerzijds zijn dat de wettelijk verplichte boekhoudkundige stukken in de strikte zin van het woord, zoals uw jaarrekening, facturen, grootboek, bankuittreksels, inventaris, enz. Anderzijds gaat het ook over contracten, bestelbons, leveringsbons, professionele agenda’s, briefwisseling en e-mails, enz.

Hoelang moet je deze bewaren?

Onlangs werd de bewaartermijn verlengd tot tien jaar en dit zowel voor de BTW als inkomstenbelasting. (zie ook Eerstdaags alles steeds 10 jaar bijhouden voor de fiscus)

Vanaf wanneer telt tienjarige termijn?

De wettelijke bewaartermijn van uw boekhouding is via een wet van 20.11.2022 verlengd van zeven naar tien jaar. De tienjarige termijn geldt ten vroegste voor de boekjaren verbonden aan aanslagjaar 2023 en daarna. Voor boekjaren verbonden met aanslagjaar 2022 (of vroeger) blijft de bewaartermijn dus nog zeven jaar.

Voor de vennootschapsbelasting moet u de zeven dan wel tien jaar berekenen vanaf het jaar of boekjaar volgend op de afsluiting van het boekjaar. Voor de Btw is dat vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van de uitreiking van de facturen of de sluiting van het boekjaar.
Kortom, u moet de termijn het best altijd berekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting van uw boekjaar. De stukken van boekjaar (kalenderjaar) 2022 (aanslagjaar 2023) moet u minstens tot eind 2032 bewaren, de stukken m.b.t. boekjaar (kalenderjaar) 2021 (aanslagjaar 2022) minstens tot eind 2028.

Welke stukken mag je begin 2023 weggooien? 

Eind 2022 verstrijkt de zevenjarige bewaartermijn voor boekjaar (kalenderjaar) 2015. Begin 2023 mag je dus die stukken van dat boekjaar 2015 weggooien.

Opgelet, sommige zaken moet je toch langer bijhouden.

  • Investeringen: De investeringsfacturen die afgeschreven worden, moet u bewaren tot zeven respectievelijk tien jaar na het laatste jaar waarin u afgeschreven heeft.
  • Onroerende goederen: Alle stukken i.v.m. onroerende goederen waarbij u de btw afgetrokken heeft, moet u 15 of 25 jaar (optie verhuren met btw) bijhouden. Die afgetrokken btw kan immers gedurende 15 jaar en sinds 1 januari 2019 ook 25 jaar herzien worden.
  • Fiscaal overgedragen verliezen: Als uw vennootschap fiscaal overgedragen verliezen aftrekt, dan moet u de boekhouding van het jaar waarin dat verlies zich voordeed bijhouden, hoe lang dat ook geleden is. Bij een belastingcontrole moet u immers het oorspronkelijk verlies kunnen bewijzen (Cass., 18.10.2007) .

Let op! Gooi niets weg voor zaken waarvoor er nog een bezwaar of gerechtelijke procedure loopt.


Bron: Accountingteam


Welke documenten mag je begin 2023 weggooien?

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x