7 maart 2020

Wat is een ‘volledige loopbaan’ voor jouw werknemer?

Een werknemer die nog geen 65 jaar is maar met vervroegd pensioen kan gaat, kan zijn of haar groepsverzekering soms tegen slechts 10,09% bedrijfsvoorheffing laten uitkeren. De werknemer moet dan een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben. Wat houdt een ‘volledige loopbaan’ in volgens de fiscus?

Gewoon vs. vervroegd pensioen

De leeftijd waarop een werknemer normaal gezien met pensioen kan gaan, is nog altijd 65 jaar. Die wettelijke pensioenleeftijd zal weliswaar stijgen, in 2025 tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. Op 65 jaar kan je dus met pensioen gaan, ongeacht de omvang van je loopbaan. Vóór 65 jaar (in principe vanaf 60 jaar) kan je met vervroegd pensioen gaan, maar dan alleen als je aan een loopbaanvoorwaarde voldoet.

Taxatie groepsverzekering

Vanaf 65 jaar. Op de ‘bruto-uitkering’ van de groepsverzekering worden eerst sociale bijdragen ingehouden. Het gaat om een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2%. Daarna wordt er nog bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat is 16,66% of 10,09%, naargelang de werknemer niet/wél actief gebleven is in de laatste 3 jaar voor het pensioen.

Vóór 65 jaar. Naast de RIZIV- en solidariteitsbijdrage, varieert de taxatievoet in functie van de precieze leeftijd waarop men met vervroegd pensioen gaat. Hoe lager die leeftijd, hoe hoger het percentage. Het gaat om: 16,66% van 64 jaar tot 62 jaar, 18,17% op 61 jaar en 20,19% op 60 jaar.Sinds 1 januari 2019 geldt hierop één uitzondering. Als je een volledige loopbaan van minstens 45 jaar hebt, én als je de laatste 3 jaar vóór de pensionering actief gebleven bent, geldt toch de taxatie van slechts 10,09%.

Wat is een ‘volledige loopbaan’?

Een volledige loopbaan hoeft niet te betekenen dat je werknemer 14.040 arbeidsdagen moet hebben (312 dagen per jaar x 45 jaar). Elk jaar waarin hij/zij minstens 104 arbeidsdagen heeft, telt immers mee. Let op! Afgekochte studiejaren tellen niet mee om het recht op pensioen na te gaan, ze hebben wel een invloed op de omvang van het pensioenbedrag.

Uitkering groepsverzekering

De (groeps)verzekeraar kan het tarief van 10,09% niet automatisch toepassen. De informatie over de juiste omvang van de loopbaan moet door je werknemer zelf bezorgd worden, zodat de juiste bedrijfsvoorheffing berekend kan worden en een correcte fiche 281.11 opgemaakt kan worden. De informatie staat in het attest ‘loopbaanoverzicht’ dat de werknemer kan opvragen bij de Federale Pensioendienst (https://www.sfpd.fgov.be). Een kopie van dat attest kan de werknemer ook het best toevoegen aan zijn belastingaangifte.

Bron: Ondernemingsdatabank

Wat is een ‘volledige loopbaan’ voor jouw werknemer?

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x