28 maart 2022

Verhuur van gemeubeld logies: geen regeling kleine onderneming vanaf 2022

Het verhuren van gemeubelde logies met de daarbij horende minimale diensten is onderworpen aan het BTW-tarief van 6%. Ook het verhuren van gemeubelde studentenkamers met extra diensten (bv. de schoonmaak, mobiliteit, veiligheid, enz.), de zogenaamde hotelregeling, viel onder dit BTW-tarief. Tot voor kort, kon men van een vrijstelling genieten via onder de regeling “kleine ondernemingen”. 

Vanaf 1 januari 2022: regeling “kleine ondernemingen” niet meer mogelijk

Deze mogelijkheid werd afgeschaft via de wet van 27 december 2021 (BS 31 december 2021). Vanaf 1 januari 2022 moeten ook de verhuurders die hiervan gebruik maakten, BTW aanrekenen. Uiteraard kunnen zij dus ook BTW recupereren.

Vanaf 1juli 2022: enkel BTW voor periode minder dan 3 maanden

Om te vermijden dat projectontwikkelaars BTW zouden toepassen op de verhuur van gemeubelde studentenkamers, wordt er een termijnvoorwaarde ingevoerd.

De actieve verhuur van gemeubelde logies, dus ook gemeubelde studentenkamers inclusief extra diensten, is enkel nog BTW-plichtig indien ze betrekking heeft op een periode van minder dan 3 maanden.

Waarom 3 maanden? Over het algemeen wordt een periode van minder dan 3 maanden aanvaardt als maximale duur voor toeristische verblijven in hotels. Daarnaast is het meestal ook de minimumduur van studentenverhuur.

Dus is de periode gelijk aan 3 maanden of langer, dan is de huur vrijgesteld van BTW.


Verhuurt u dus gemeubelde logies en hebt u vragen?
Wij helpen u graag verder.

Verhuur van gemeubeld logies: geen regeling kleine onderneming vanaf 2022

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x