20 maart 2023

Uw cyberrisico’s verzekeren?

Niemand is veilig voor cyberrisico’s. Als u met zo’n probleem geconfronteerd wordt, dan kan de schade enorm oplopen. Is een verzekering tegen cyberrisico’s dan nuttig? Welke maatregelen moet u in elk geval zelf treffen om een minimum aan bescherming te voorzien?

Schade bij anderen

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in een cyberverzekering vergoedt de schade bij derden die door een cyberincident bij de verzekerde is veroorzaakt.


Eigen schade

Na een cyberincident zijn de gegevens die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking van het bedrijf vaak onbereikbaar. De recuperatie ervan, via bijvoorbeeld een back-up, kost tijd, geld en meer en meer gespecialiseerde kennis. Er is vóór de herinstallatie een forensisch onderzoek van de back-up nodig naar oorzaak en gevolg van het ICT-incident.


Eerste hulp bij ICT-incident

De eerste hulp bij ICT-incidenten is wellicht de belangrijkste reden om een cyberverzekering te onderschrijven. Die eerste hulp is verzekerd in de standaard cyberverzekering in die zin dat doorgaans de kosten van die eerste hulp door de verzekeraar terugbetaald worden. Enkele verzekeraars bieden zelfs directe hulp aan via een 24/7 hulplijn.


Bedrijfsschade

Een ICT-incident kan zodanig schadelijk zijn dat de omzet grotendeels of zelfs volledig wegvalt en op korte termijn levert dit al problemen op. Want de inkomsten vallen weg, maar heel wat vaste en semi-variabele kosten blijven gewoon doorlopen. Dit is verzekerbaar in een cyberpolis.


Ervaring en kennis

Ieder schadegeval is een leerschool. Schakel daarom bij een ICT-incident uw verzekeraar in. U kunt profiteren van diens ervaring om uw eigen probleem sneller en efficiënter opgelost te krijgen.


Let op met losgeld

U moet steevast bij iedere verzekeraar op voorhand het akkoord vragen voordat u losgeld betaalt. Zo niet is er geen vergoeding.


Vergeet de back-up niet

Een goede back-up is zowat het belangrijkste wapen om na een ICT-incident snel terug aan de slag te kunnen. Een back-up is ook een vereiste van alle verzekeraars om verzekerd te worden.

Er zijn meerdere niveau's en systemen van back-up mogelijk. U kunt daarvoor bij uw ICT-specialist terecht.


Vergeet brand en diefstal niet

Bij de term ICT-incident wordt doorgaans aan een virus of hacking gedacht. Terecht, maar niet volledig. Want ook een ‘banale’ brand of diefstal van een laptop kunnen veel problemen opleveren. Ga na in hoeverre bij brand de recuperatie van data mogelijk is en of de kosten die eraan verbonden zijn wel gedekt zijn in de brand- of diefstalverzekering.

Bron: Ondernemersdatabank - Gerrit Van Daele Professor UGent


Heb je hierover vragen? Contacteer ons.

Uw cyberrisico’s verzekeren?

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x