17 februari 2022

UPDATE: volstorting voor dividenduitkering aan verlaagd tarief

Dankzij het zogenaamde VVPRbis-regime kunnen ondernemingen dividenduitkeringen doen aan een verlaagde roerende voorheffing van 20 of 15% in plaats van het standaardtarief van 30%.

De nieuwe regeling - geldig sinds 21 januari 2022 - vermeldt dat de ‘initieel’ onderschreven sommen bij de uitgifte van de aandelen volledig volstort moeten zijn om van het VVPRbis-regime te kunnen genieten.

Voor vennootschappen die tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021 een vrijstelling van de volstorting van de destijds uitgeschreven aandelen hebben doorgevoerd, is er een overgangsregeling voorzien. Via een kapitaalsverhoging kan men toch in aanmerking komen voor het VVPRbis-regime. De uiterste deadline hiervoor is 31 december 2022.

De roerende voorheffing bedraagt dan:

  • 20% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar volgend op dat van de inbreng bij de oprichting van de vennootschap of de kapitaalsverhoging
  • 15% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar volgend op dat van de inbreng bij de oprichting van de vennootschap of de kapitaalsverhoging, of volgende boekjaren

Hebt u bij de oprichting van uw vennootschap het kapitaal niet volstort? 
Dan neemt u best contact op met ons.
Zo kunnen we tijdig uw situatie bekijken en het nodige in orde brengen.


Bron: Practicalis


UPDATE: volstorting voor dividenduitkering aan verlaagd tarief

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x