2 november 2020

Studiejaren afkopen voor een hoger pensioen?

Om een volledig pensioen te krijgen, moet je in ons land 45 jaar gewerkt hebben. Dat is niet voor iedereen evident, zeker niet als je langer gestudeerd hebt. De federale regering besliste daarom dat je je studiejaren kan ‘regulariseren’ en zo laten meetellen voor de berekening van je pensioen. Dit geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen. Maar het is niet gratis, en daarom spreekt men van ‘afkopen’.

Als zelfstandige betaal je een forfait van 390,13 euro per kwartaal. Dit tarief geldt enkel voor de studiejaren na je twintigste. Het afkoopbedrag is wel fiscaal aftrekbaar, waardoor je geniet van een belastingvermindering. Als je met pensioen gaat, krijg je voor ieder afgekocht jaar bruto 277,44 euro extra pensioen per jaar (als alleenstaande) of 346,80 euro (gezinspensioen). Hoeveel daar netto van overblijft, hangt af van de fiscaliteit op dat moment met betrekking tot onder meer loonschalen en gezinslast.

Wil je weten wat dit voor jou betekent, dan kan je via Mypension.be een simulatie maken. Beter is om meteen een aanvraag in te dienen, dan krijg je een persoonlijke raming die rekening houdt met jouw specifieke situatie. Je kan dan nog altijd beslissen om al dan niet in te gaan op het voorstel. Opgelet! Tot 30 november kan je gebruik maken van een hoger vermeld afkooptarief. Daarna geldt dat enkel nog voor wie zijn studiejaren afkoopt binnen de tien jaar na het behalen van zijn of haar diploma.

Argumenten voor de afkoop van studiejaren zijn natuurlijk de onmiddellijke belastingbesparing en het latere extra pensioen. Maar er zijn ook tegenargumenten. Dezelfde afkoopsom kan bijvoorbeeld meer opbrengen via een andere investering, verzekering of belegging. Hoe dichter je bij je pensioen staat, hoe sneller je dat extra pensioen erbij krijgt. Maar voor jonge mensen loont het des te meer om naar alternatieven te kijken, zoals pensioensparen, een aanvullend pensioen of een evenwichtige beleggingsportefeuille.

Meer info: www.koopuwstudiejaren.be

Studiejaren afkopen voor een hoger pensioen?

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x