18 januari 2022

Renoveren aan 6%: melding op factuur vervangt BTW-attest

Voor herstellingen of renovatiewerken aan woningen van minimum 10 jaar oud geldt het verlaagd BTW-tarief van 6%. Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden.

In de huidige regeling levert de klant een attest aan waarin hij stelt aan de voorwaarden te voldoen. De aannemer is verantwoordelijk voor de verzamelen en bewaren van deze attesten. Kan hij de attesten niet voorleggen, dan riskeert hij de BTW te moeten bijbetalen.

Om deze regeling te vereenvoudigen wordt het attest vervangen door een verklaring op de factuur zelf, nl:

“ BTW-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerst ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste vijftien/tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. “

Indien niet aan de voorwaarden voor het verlaagd BTW-tarief van 6% voldaan wordt, moet de klant (afnemer) dit binnen de termijn van 1 maand schriftelijk betwisten.

De verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagde BTW-tarief wordt in deze nieuwe regeling dus bij de klant (afnemer) gelegd.

De nieuwe regeling geldt zowel voor privéwoningen als voor woningen die deels gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden.

Er is een overgangsregeling voor deze maatregel die zou ingaan op 1 januari 2022. Tot 30 juni 2022 kan er nog gewerkt worden met een attest.

Is deze nieuwe regelgeving voor u van toepassing? 

Dan is het belangrijk dat u uw interne processen hieraan aanpast.
Aarzel niet om ons te contacteren als wij u kunnen hierbij kunnen helpen.
Wij denken graag met u mee.

Bron: Fiscoloog 1725

Renoveren aan 6%: melding op factuur vervangt BTW-attest

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x