21 december 2019

Liquidatiereserve aanleggen?

Hoe kan je op een fiscaal gunstige manier kapitaal uit je vennootschap halen? 
Het blijft voor veel bedrijfsleiders een heikel punt. Kies je ervoor je prestaties te vergoeden via een bezoldiging of een gewoon dividend, dan word je hierop behoorlijk zwaar belast. De liquidatiereserve biedt een waardevol alternatief.

Wat is het?

Net als bij een gewone reserve moet een liquidatiereserve zien als een soort van interne ‘spaarpot’ voor je kapitaal. Je kan deze gelden op elk moment gebruiken om dividenden uit te keren. Hierop word je tweemaal belast:

  • bij de aanleg van de liquidatiereserve: je betaalt de gewone vennootschapsbelasting + een bijzondere aanslag van 10 %
  • bij de uitkering van de liquidatiereserve: je draagt 20 %, 17 % of 5 % roerende voorheffing af, afhankelijk van het moment waarop je de reserve uitkeert.

Wanneer uitkeren?

De eerste winst die je als liquidatiereserve kon boeken was die van aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014). Heb je voor dat jaar een reserve aangelegd, dan kan je die na 5 jaar uitkeren tegen het gunsttarief van 5%. Vanaf 1 januari 2020 dus als uw boekjaar overeenstemt met het kalenderjaar. Eindigt het boekjaar op 30 juni, dan mag je de reserve pas uitkeren vanaf 1 juli 2020.

Keer je de liquidatiereserve vroeger dan 5 jaar uit, dan betaal je 17 % belastingen in plaats van 5 %. Voor de liquidatiereserves die vanaf aanslagjaar 2018 zijn aangelegd en voortijdig worden uitgekeerd, geldt 20 % roerende voorheffing.

Dit overzicht maakt het duidelijk voor aanslagjaar 2015:

Balansdatum

17 % roerende voorheffing

5 % roerende voorheffing

Ontbinding/vereffening van de vennootschap

31 december 2014

Toekenning dividend t.e.m. 31 december 2019

Toekenning dividend vanaf 1 januari 2020

0 %, zelfs als je de vennootschap ontbindt tijdens de wachttermijn van 5 jaar

31 maart 2015

Toekenning dividend t.e.m. 31 maart 2020

Toekenning dividend vanaf 1 april 2020

30 juni 2015

Toekenning dividend t.e.m. 30 juni 2020

Toekenning dividend vanaf 1 juli 2020

30 september 2015

Toekenning dividend t.e.m. 30 september 2020

Toekenning dividend vanaf 1 oktober 2020


Dubbele uitkeringstest

Vanaf 1 januari 2020 is de uitkering van het dividend onderworpen aan een dubbele uitkeringstest: de balanstest en de liquiditeitstest. Kort gezegd, je mag de liquidatiereserve enkel uitkeren als:

  • de uitkering van het dividend niet tot gevolg heeft dat het netto-actief daalt onder een minimumgrens (balanstest).
  • de vennootschap haar opeisbare schulden kan blijven betalen gedurende minstens 12 maanden volgend op de uitkering (liquiditeitstest).

Beide testen zijn verplicht voor o.a. de besloten vennootschap (BV) maar niet voor de commanditaire vennootschap (commV) en de vennootschap onder firma (VOF)

Bron: SBB

Liquidatiereserve aanleggen?

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x