16 juni 2022

Hervorming wettelijk pensioen

De recente hervorming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen (nl de afschaffing van de correctiecoëfficiënt) heeft een impact op 80% regel. Dit werd verduidelijkt door de belastingadministratie in een circulaire van 31 maart 2022.
! Deze circulaire geldt retroactief sinds 1 januari 2021.

Wat betekent dit concreet?

De 80%-grens is een cruciaal in de opbouw van een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) via uw vennootschap. De 80%-grens houdt in dat de betaalde premies slechts aftrekbaar zijn voor zover uw pensioen (wettelijk en aanvullend) niet meer bedraagt dan 80% van uw laatste normale brutojaarbezoldiging.

Het wettelijk pensioen is een element in de berekening van de 80%-grens. Aangezien het wettelijk pensioen niet bekend is tijdens uw loopbaan, wordt er met een forfaitair bedrag gewerkt.
Door de Wet op de harmonisatie van de pensioenstelsels voor zelfstandigen en werknemers, heeft de fiscus de regels om het wettelijk pensioen te ramen aangepast.
Tot en met 2020 was het geraamde wettelijk pensioen voor zelfstandigen gelijk aan 25% van uw brutoloon, rekening houdend met het jaarlijks vastgesteld minimum of maximum. Vanaf 2021 werd dit opgetrokken tot 50% van uw brutoloon.

Dit betekent dat u voor de loopbaanjaren sinds 2021 in principe 50% ipv 25% van uw normale brutoloon mag gebruiken voor het berekenen van het geraamde wettelijk pensioen in de formule voor de 80%-grens.
Uw vennootschap kan dus sinds 2021 minder premies van een groeps- of IPT-verzekering in aftrek nemen.

Niet zeker wat dit concreet voor u betekent?
Contacteer ons en wij bekijken dit samen met u!


Hervorming wettelijk pensioen

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x