7 december 2019

Geen carensperiode meer voor zelfstandigen, wel geboorteverlof

Wat is de carensperiode?

Bij ziekte of ongeval heb je als zelfstandige recht op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering. Maar die uitkering kreeg je niet vanaf de eerste dag onbekwaamheid. Er was een wachtperiode van 2 weken, de zogenaamde carensperiode.

Deze werd op 1 juli 2019 afgeschaft.

Bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 8 dagen, kan je nu vanaf de eerste dag een uitkering krijgen, weliswaar enkel bij een tijdige aangifte en mits alle sociale zekerheidsverplichtingen werden nageleefd. Je hebt een attest nodig van een dokter dat binnen de 7 dagen aan het betrokken ziekenfonds bezorgd moet worden.

En wat met geboorteverlof?

Vanaf 1 mei 2019 hebben zelfstandigen recht op 10 dagen geboorteverlof.

De uitkering die hieraan gekoppeld is, bedraagt 81,62 euro per verlofdag, wat neerkomt op 816,20 euro in totaal. Deze dagen kunnen op dezelfde wijze - aaneensluitend of gespreid - opgenomen worden binnen de vier maanden na de geboorte.

Daarnaast kan ook de zelfstandige die zijn zaak moeilijk tien dagen in de steek kan laten, toch van de regeling genieten. De vaders of meeouders kunnen namelijk ook kiezen voor acht dagen verlof, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques.

Voorwaarden:

  • de sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de geboorte moeten betaald of vrijgesteld zijn;
  • enkel mogelijk voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten;
  • enkel voor kinderen waarvan de wettelijke afstamming vaststaat, of waarvan de vader of meeouder inwoont bij de persoon van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind woont. Indien de afstamming niet vaststaat door feitelijke samenwoning, moet men op datum van de geboorte minstens drie jaar samenwonen;
  • de aanvraag moet ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte bij het sociaal verzekeringsfonds te gebeuren.

Bron: Liantis

Geen carensperiode meer voor zelfstandigen, wel geboorteverlof

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x