13 juli 2019

Fiscaal gunsttarief voor auteursrechten

Inkomsten die voortkomen uit de overdracht of concessie van auteursrechten worden onderworpen aan een fiscaal gunsttarief van 15 % in de personenbelasting voor wat betreft de eerste schijf van 37.500 EUR per inkomstenjaar (geïndexeerd op 61.200 EUR voor inkomsten geïnd in 2019).

De inkomsten die dit grensbedrag overtreffen worden eveneens onderworpen aan dit gunsttarief van 15 %, wanneer de auteur handelt buiten een beroepsactiviteit. Indien de auteur beroepsmatig handelt worden de inkomsten die deze schijf overtreffen, bij de overige beroepsinkomsten gevoegd en worden zij onderworpen aan de progressieve tarieven in de personenbelasting (25-50 %).

In een recente Ruling bevestigt de FOD Financiën dat dit fiscale gunstregime eveneens geldt voor bijdragen in vaktijdschriften en blogs die zijn geschreven door zogenaamde ghostwriters, die teksten schrijven maar die worden gepubliceerd op naam van een andere persoon. Hetzelfde kan gelden voor PowerPoint-presentaties.

Bron: Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten

Fiscaal gunsttarief voor auteursrechten

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x