21 september 2022

Eerstdaags alles steeds tien jaar bijhouden voor de fiscus?

Op 15.07.2022 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor de fiscus in een aantal specifieke situaties meer tijd krijgt om controles uit te voeren. 

Wanneer is dat dan precies en wat betekent dat voor u concreet?

3 jaar wordt soms 4 jaar.

Voor een controle van het inkomstenjaar van uw zaak of boekjaar van uw vennootschap(met balansdatum 31.12), heeft de fiscus in principe 3 jaar de tijd te rekenen vanaf 01.01 van het aanslagjaar. Concreet kan de fiscus nog tot en met 31.12.2022 het inkomsten- of boekjaar 2019/aanslagjaar 2020 controleren.

Opgelet! Indien uw vennootschap een gebroken boekjaar heeft en bv. afsluit op 31.05, dan eindigt de controletermijn voor boekjaar 01.06.2021-31.05.2022 (aj. 2022) pas op 31.05.2025.

Wanneer uw aangiften te laat of niet zou indienen, zou de fiscus een jaar meer de tijd krijgen om uw boekhouding te controleren. Uw fiscale aangiften tijdig laten indienen wordt dus een aandachtspunt.

Maar het kan ook 6 jaar worden.

Voor ‘complexe’ aangiften, zoals bv. de aangifte van bedrijven die door hun buitenlandse activiteiten aan bepaalde internationale rapporteringsverplichtingen moeten voldoen, zal de fiscus 6 jaar hebben voor een eventuele controle.

10 jaar is ook nog mogelijk.

De termijn van 7 jaar die geldig is wanneer de fiscus duidelijke aanwijzingen heeft van fraude/belastingontduiking, wordt verlengd naar 10 jaar. En daarmee hetzelfde zijn als de termijn voor fraude via juridische constructies in een belastingparadijs.

Van deze termijn moet u dus in principe niet wakker liggen.

Ook voor de Btw.

De nieuwe termijnen worden normaal gezien ook in de btw-wetgeving opgenomen en zouden van toepassing worden vanaf aanslagjaar 2023 / inkomstenjaar 2022. Ze zouden niet gelden voor voorgaande aanslag- of inkomstenjaren.

Wat betekent dat concreet voor u?

Alles geen zeven maar tien jaar bewaren? Dat is daar inderdaad het logische gevolg van. Vanaf inkomstenjaar 2022/aanslagjaar 2023 moet u dus uw stukken, facturen, offerten, bestelbonnen, enz. tien jaar bijhouden.

Tip.  Dat mag perfect elektronisch/digitaal zijn.

Niet vergeten! Sommige documenten of facturen moet u nu, voor deze geplande wetswijziging, ook al langer bewaren. Het gaat dan bv. over alle stukken i.v.m. onroerende goederen die u 15 jaar of zelfs 25 jaar moet bijhouden (optie verhuren met btw) alsook over uw investeringsfacturen die u nu tot zeven jaar na het jaar van de laatste afschrijving moet bijhouden. Ook als u in uw aangifte een fiscaal overgedragen verlies in mindering brengt, moet u de boekhouding van het jaar waarin dat verlies zich voordeed, bijhouden zolang de aangifte waarin u het verlies in aftrek neemt, nog gecontroleerd kan worden.

Hebt u vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij hebben u liever dat u u tijdig informeert dan dat er tijdens een eventuele controle documenten ontbreken.


Eerstdaags alles steeds tien jaar bijhouden voor de fiscus?

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x