2 juni 2021

Corona - Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30% voor de kwijtgescholden huur. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering en per verhuurder maximaal 45.000 euro.
  • De verhuurder moet de huurgelden definitief en vrijwillig kwijtschelden.
  • De huurder moet een zelfstandige zijn die ofwel zelfstandig een beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent, ofwel als kleine vennootschap of vereniging kan worden beschouwd volgens de wetgeving.
  • De kwijtschelding moet schriftelijk vastgelegd zijn tussen de huurder en de verhuurder.

Wat moet u als verhuurder ondernemen?

  1. Stel een schriftelijke overeenkomst voor de kwijtschelding van de huur op. Maak daarvoor gebruik van deze modelovereenkomst. Op die manier kunt u ook eenvoudig nagaan of aan de voorwaarden voor de belastingvermindering voldaan is. U kan ook zelf een overeenkomst opstellen, maar weet dat als er onvoldoende informatie instaat uw aanvraag voor een belastingvermindering mogelijk niet verwerkt kan worden.
  2. Bezorg de door beide partijen ondertekende overeenkomst uiterlijk op 15 juli 2021 aan de FOD FinanciĆ«n. Dat kan zowel elektronisch als per post, naar het adres dat op het formulier vermeld wordt. Hou een kopie bij voor uw eigen administratie.

Als aan de voorwaarden voldaan is, kan u de belastingvermindering voor het betreffende aanslagjaar aanvragen in uw aangifte.

Bron: ITAA & FOD Financiƫn

Corona - Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x