23 juni 2022

Beleggen met de vennootschap: hoe wordt dit belast?

Alle inkomsten die uw vennootschap realiseert, worden beschouwd als beroepsinkomsten. Ook de roerende inkomsten en meerwaarden die u op de beleggingsportefeuille van de vennootschap realiseert. En beroepsinkomsten worden belast tegen 25% (of 20% in sommige gevallen) vennootschapsbelasting.

Er is een afwijkend fiscaal regime van toepassing voor welbepaalde inkomsten.
Hieronder vindt u een overzicht:

  • Naast de interesten en dividenden die de vennootschap ontvangt, zijn ook de meerwaarden op vastrentende effecten en aandelen, belastbaar. Alleen de minwaarden op vastrentende effecten zijn aftrekbaar.
  • Een uitzondering op deze regel is voorzien voor aandelenbeleggingen die voldoen aan de voorwaarden voor de DBI-aftrek. Zowel de dividenden als de meerwaarden kunnen van een vrijstelling van vennootschapsbelasting genieten, als u belegt in DBI-beveks.
  • Belegt u voor meer dan 50% van het fiscaal eigen vermogen in individuele aandelen of aandelen van een beleggingsvennootschap, dan verliest u het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting.
  • Bedraagt de gemiddelde waarde van de effectenrekening op jaarbasis meer dan 1.000.000 euro, dan betaalt uw vennootschap een effectentaks van 0,15% die niet aftrekbaar is.

Wil u een duidelijk zicht op de fiscale impact van de beleggingsportefeuille van uw vennootschap?
Neem contact op met ons en uw bankier.
Zo kunnen we samen op zoek naar de meest optimale situatie voor uw vennootschap.

>>> Contacteer A&C


Bron: artikel Anne Mieke Vandekerkhove – vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven


Beleggen met de vennootschap: hoe wordt dit belast?

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x