27 oktober 2021

Aangifte ‘kosten eigen aan werkgever’ wijzigt vanaf inkomstenjaar 2022

Werkgevers kunnen gebruikmaken van forfaitaire en werkelijke onkostenvergoedingen. Die vergoedingen kan je ingeven als aftrekbare beroepskost als ze worden vermeld op de fiscale fiche van de betrokken werknemer(s). De fiscus wil nu de bedragen van ‘kosten eigen aan de werkgever’ die werkgevers toekennen aan hun personeel beter in kaart brengen. Er dus werd een nieuwe fiscale regelgeving afgesloten waarin een verruimde ficheverplichting wordt geïntroduceerd.

Huidige ficheverplichtingen

Vandaag zijn er 3 mogelijkheden om de onkosten te vergoeden nl:

  • Op basis van werkelijke en bewezen kosten
  • Forfaitair vastgesteld volgens ernstige en met elkaar overeenstemmende normen
  • Forfaitair en niet vastgesteld volgens ernstige en met elkaar overeenstemmende normen

Werkgevers hebben een meldingsplicht  (via fiche 281.10)over deze onkostenvergoedingen die worden toegekend aan hun werknemers. De praktische kant verschilt afhankelijk van de gekozen mogelijkheid.

Ook voor inkomstenjaar 2021 verandert er inhoudelijk aan deze meldingsplicht niets, enkel vormelijk zijn er enkele wijzigingen.

Vanaf inkomstenjaar 2022: ruimere ficheverplichting

Vanaf inkomstenjaar 2022 verandert er ook iets inhoudelijk, waarmee werkgevers wel rekening moeten houden. Voor alle onkostenvergoedingen, die betaald worden vanaf 1 januari 2022, geldt er een ruimere rapportering.

Door de verplichting om telkens het bedrag van de onkostenvergoeding te vermelden op de fiche 281.10, creëert  de fiscus niet enkel een transparantere wettelijke basis, maar kan ze ook het eventueel dubbel gebruik van onkostenvergoedingen controleren.

Deze nieuwe regelgeving geldt voor de fiscale fiche vanaf aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022).
De verschillende mogelijkheden en bijhorende vereisten vindt u terug in het volledige artikel.

Belangrijk: ook voor de vergoedingen die door een vennootschap aan haar bedrijfsleiders worden betaald als terugbetaling van ‘kosten eigen aan de werkgever’ (via fiche 281.20) vallen onder deze nieuwe verplichting.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Waarschijnlijk zal deze nieuwe wetgeving extra administratie met zich meebrengen.

Vanaf 2022 houdt u dus best alle terugbetalingen goed bij. Dit kan soms lastiger zijn dan gedacht. Bijvoorbeeld: Onverwacht moeten broodjes gehaald worden voor een vergadering die uitloopt. Uw medewerker schiet deze kosten voor. Later worden de werkelijke kosten terugbetaald. Ook in dit geval moet de onkostenvergoeding strikt bijgehouden worden.

Wanneer aan deze verplichtingen niet wordt voldaan, kan een sanctie in de vorm van de niet-aftrekbaarheid als beroepskost en/of een administratieve geldboete het gevolg zijn.

Wij raden u dan ook aan om ons of uw sociaal secretariaat te contacteren als u hierover vragen heeft.

bron: Liantis

Aangifte ‘kosten eigen aan werkgever’ wijzigt vanaf inkomstenjaar 2022

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x